Nhũ nhôm hệ dầu

Dòng nhũ nhôm hệ dầu của Sunrise được ứng dụng phổ biến và rộng rãi cho các loại sơn bóng kim loại trong máy móc công trình, đồ chơi có động cơ, xe đạp, xe máy, ô tô; dùng cho mực in, sơn dạ quang, sơn vẽ trên giấy và sơn phủ bảo quản; cũng có thể dùng trong sơn trên nhựa và trên gỗ, v.v...

Danh mục:

Sản phẩm tương tự